Information från styrelsen

Hej!

Nu har styrelsen konstituerat sig enligt följande:

Fem ledamöter:

Ordförande: Lisa Palm, SG44

Kassör: Ergun Erdal, TG57

Sekreterare: Sara Danielsson, SG40

Ledamot: Andreas Brunell, SG46

Ledamot: Niklas Allebrand, TG17

Två suppleanter:

Suppleant: Magnus Blomqvist, SG84

Suppleant: Mattias Pitkänen, SG74

Vi tackar Markus Sedenberg och Anders Forsberg för dessa år och välkomnar Mattias Pitkänen in i styrelsen.

På årsmötet den 28 april valdes följande medlemmar in:

Revisorer

Joakim Bergström

Bernt Alfredson

Revisorssuppleanter

Petra Lovric

Mattias Walan

OMBUDEN

Snöröjning: Av Styrelsen utsedd ansvarig

Lekplatser: Maja Uddenberg

Grannsamverkan: Gösta Karlsson

Fibernät: Olof Språng, Niklas Allebrand

Belysning: Niklas Allebrand

Flaggning: Hans Peter Kruse & Michael Franzen

Värmeombud: Johan Knapp, Mattias Pitkänen

Valberedning

Sammankallande är Maria Birath, i gruppen ingår Claudio Lovric samt Markus Sedenberg.

Passar också på att påminna om städdagen nu på lördag 7 maj. Vi samlas kl. 10.00 i stora lekparken på Soprangränd.

Hälsningar

Styrelsen