Information och Städdag

 

Hej alla medlemmar,

På årsstämman den 28 april valdes följande medlemmar.

Ergun Erdal, TG 47

Lisa Palm, SG 44

Sara Danielsson, SG 40

Magnus Blomkvist, SG84

Niklas Allebrand, TG 17

Andreas Brunell, SG 46

Mattias Pitkänen, SG74

Styrelsen kommer konstituera sig måndagen den 2 maj och ber om att få återkomma efter det.

Övriga ombud, revisorer samt valberedning kommer att presenteras i samband med att årsmötesprotokollet presenteras på hemsidan och på våra anslagstavlor inom kort.

Vill vi också passa på och bjuda in er alla till:

Vårstädning, 2022

Datum: lördagen den 7 maj

Tid: 10.00 – 14.00

Var: Vi möts i stora parken på Soprangränd (Avprickning på närvarolistan).

Vi utser ansvariga i de olika områdena som vi brukar. Karta på indelning kommer finnas tillgänglig på dagen samt en arbetslista.

Generellt:

det ska plockas skräp ur buskage, gräsmattor och övriga ytor.  Rensning av allmänna rabatter från ogräs som kommit upp.

Övrigt som skall göras:

Ta bort sly och klippa buskar

Underhåll lekplatser, ex målning om vädret tillåter

Kom ihåg att det är föreningens ytor ni ska ordna med denna dag, inte er egen tomt.

Containers

Containers kommer att placeras på sedvanliga platser, en på Soprangränd och en på Tumultgränd och de ska först och främst fyllas av det ris som vi städar ihop under dagen. Efter detta är det tillåtet att slänga sitt eget trädgårdsavfall.

Det är absolut förbjudet att slänga elektronik, däck och byggsopor! Görs de får vi straffavgifter som är dyra.

Parkeringen på Soprangränd: För att under denna städdag möjliggöra klippning av buskage och träd vid parkeringen ber vi att parkeringen på Soprangränd töms under städningen.

Förfriskningar

Vår fina trivselgrupp kommer servera oss någon förfriskning runt lunch. Det kommer också finnas kaffe, the och vatten uppställt.

Salome är frivilligt välkomna att delta denna trevliga föreningsdag.

Vinlotteri

Vi kommer också fortsätta med det populära vinlotteriet på vårstädningen. Vill man ta chansen att vinna ett par flaskor så tar ni med en flaska vin i ca 70 kronorsklassen som insats!

Nu hoppas vi på strålande sol, glada medlemmar och en trevlig dag tillsammans.

Välkomna!

Med varma hälsningar

Styrelsen