Området ska sopas rent från grus och sand – viktigt!

Hej,

Nu på onsdag 13 april kommer Fsons börjar sopa rent vårt område, både fin- och grovsopning. Inga bilar får parkeras inne på områdena (gäller även hantverkare) och bilarna på Soprangränd måste flyttas från parkeringen under denna dag.

För er på Tumultgränd (med bilarna på sina platser) kan sopa fram gruset, så kommer Fsons att sopa upp det från gatan. De kommer också att blåsa gruset från gräsmattor m.m. och sedan sopa  upp med maskiner.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen genom Lisa