Information från styrelsen

Inför förra årsmötet den 28 april 2022 lämnades det in en motion. Motionen hade förberetts av en grupp medlemmar som ville att styrelsen se över möjligheten till att ha laddstation i garagen på Soprangränd (bifogat).

På årsmötet togs beslutet att styrelsen för Muntra Fruarna skulle ge projektgruppen i uppdrag att fortsätta undersöka frågan och få fram ett tydligt underlag för föreningens medlemmar att fatta beslut efter, antingen i extrakallat möte eller på ett årsmöte.

Under året har gruppen undersökt olika alternativ ur flera perspektiv, både ekonomiskt och tekniskt.

Projektet har visat sig vara betydligt mer komplext och av olika anledningar har projektgruppen inte kommit in med ett konkret förslag, inte heller en motion till årsmötet.

Det saknas både kunskap och resurser för att driva projektet framåt. Om ett fortsatt arbete ska vara möjligt behövs en ny gruppledare som tar sig an uppdraget samt fler engagerade medlemmar som aktivt fördjupar sig i projektet. Det är önskvärt om medlemmarna har teknisk kunskap och/eller erfarenhet av upphandlingsfrågor, men inget krav.

I samband med denna skrivelse vill styrelsen passa på och klargöra vår ståndpunkt;

Vi förstår var utvecklingen av elbilar är på väg, att området behöver moderniseras och att föreningen behöver följa med i det. Vi ser också att elen i garagen på Soprangränd kommer behöva ses över på sikt, men med bakgrund av att vårt område är över 50 år gammalt och ålderstiget kommer vi behöva göra andra omfattande renoveringar framöver. Det innebär allt från restaurering av våra vatten- och avloppsledningar till att rusta upp och optimera undercentralen (värmen) vilket är förenat med stora omfattande kostnader som kommer kräva banklån. Detta har informerats om i brev under hösten 2022 (bifogat)

Med bakgrunden av detta anser styrelsen att föreningen inte har råd med elbilsprojektet i nuläget och vill inte belasta medlemmar med ännu högre kostnader och speciellt inte i dagens samhälle med ökade kostnader över lag. Styrelsen i sin helhet ser därför inte att elbilsladdningen är ett prioriterat område just nu för föreningen.

Med anledning av ovanstående kommer frågan att tas upp under punkten övrigt på årsmötet den 26 april, 2023. Årsmötet (d.v.s. ni medlemmar som deltar) kommer få ta ställning till om medlemmarna önskar att styrelsen ska ge fortsatt mandat att fortsätta med elbilsladdningsprojektet under 2023 eller om projektet ska läggas ner.

Motion 1 – Laddstationer – 20220428

Informations om vad som bör åtgärdas i ver framtiden 2022 (1)