Vårstädning 13 maj, 2023

Vårstädning 13 maj, 2023

Datum: lördagen den 13 maj, 2023

Tid: 10.00 – 14.00

Var: Vi möts i stora parken på Soprangränd (Avprickning på närvarolistan). Vi börjar med att fika tillsammans.

Vi utser ansvariga i de olika områdena som vi brukar. Karta på indelning kommer finnas tillgänglig på dagen.

Vad ska göras? 

det ska plockas skräp ur buskage, gräsmattor och övriga ytor.  Rensning av allmänna rabatter från ogräs som kommit upp. Ta bort sly och klippa buskar. Samt en arbetslista kommer att upprättas till dagen och presenteras på plats av parkgruppen.

Containers 

Containers kommer att placeras på sedvanliga platser, en på Soprangränd och en på Tumultgränd och de ska först och främst fyllas av det ris som vi städar ihop under dagen. Efter detta är det tillåtet att slänga sitt egna trädgårdsavfall.

Det är absolut förbjudet att slänga elektronik, däck och byggsopor! Görs de får vi straffavgifter som är dyra.

Parkeringen på Soprangränd: För att under denna städdag möjliggöra klippning av buskage och träd vid parkeringen ber vi att parkeringen på Soprangränd töms under städningen.

Förfriskningar 

Vår fina trivselgrupp kommer servera oss någon förfriskning runt lunch. Det kommer också finnas kaffe, the och vatten uppställt.

Salome är frivilligt välkomna att delta denna trevliga föreningsdag.

Vinlotteri 

Vi kommer också fortsätta med det populära vinlotteriet på vårstädningen. Vill man ta chansen att vinna ett par flaskor så tar ni med en flaska vin i ca 70 kronorsklassen som insats!

Nu hoppas vi på strålande sol, glada medlemmar och en trevlig dag tillsammans.

Välkomna!

Med varma hälsningar

Styrelsen och Trivselgruppen