Information om Fiber

Styrelsen har, i enlighet med stämmobeslut, skrivit på avtalet med Telia och arbetet med byggnation av ett nytt fibernät rullar nu igång. Tidsplanen för arbetet är satt till 4-6 månader.

Telia kommer att kalla styrelsen till ett uppstartsmöte där man redogör för detaljerna kring byggnationen. Styrelsen återkommer till samtliga medlemmar med mer information efter detta möte.

Vi sammanställer just nu en lista över alla fastigheter med information om postadress och aktuella telefonnummer till hushållen. I samband med detta vill vi samla in korrekta uppgifter för samtliga hushåll. Vi ber er att skicka era mailadresser och telefonnummer till olofmeister@gmail.com, skriv gärna vilken boendeadress som avses i ämnesraden i mejlet.

Vi vill påminna er om att inte göra några långa förlängningar av era abonnemang hos Com Hem.

Hushåll som idag har larm kopplat till fasta nätet bör kontakta sin larmoperatör för rådgivning. Hushåll med trygghetslarm bör kontakta Stockholms trygghetsjour, de hjälper er med att installera ett larm kopplat till det mobila GSM-nätet.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen