Information om installation av fibernätet

Centralradio-service (CRS) kommer nu att påbörja arbetet med att bygga det nya fibernätet.

Arbete i krypgrunder:
Arbetet i krypgrunderna består i huvudsak av framdragning av kabelrör.

I de nya kabelrören installeras fiberkabel. Detta arbete börjar den 5/10-17.

Centralradio-service kommer att behöva ha tillträde till föreningens krypgrunder. De fastigheter som har nedstigningsluckor till krypgrunden uppmanas se till att dessa inte är blockerade.

Information om hur/när installationen ska utföras i era fastigheter kommer i ett senare skede.

Har ni några frågor gällande installationen kan ni vända er direkt till Centralradio-service: info@centralradio.se tel. 08-29 90 70.

Vi vill påminna om att vi just nu sammanställer en lista över alla fastigheter, med information om postadress och aktuella telefonnummer till hushållen. I samband med detta vill vi samla in korrekta uppgifter för samtliga hushåll. Vi ber er att skicka era mailadresser och telefonnummer till olofmeister@gmail.com, skriv gärna vilken boendeadress som avses i ämnesraden i mejlet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen