Mer om byggandet i vår närhet

Muntra Fruarnas styrelse har fått detta svar från vice ordf. i Stadsbyggnadsnämnden ang. byggandet i vår direkta närhet.