Resultat av enkäten angående individuell vatten och värmemätning!

Föreningens samtliga 86 medlemmar har svarat med följande resultat:
44 emot införande av individuell mätning.
42 för införande av individuell mätning.