Save the date – årsstämman

Hej!

Torsdagen 22 april är datumet för föreningens årsstämma.
Vi kommer, som förra året, även erbjuda våra medlemmar att delta online, på teams. Mer information kommer.

Kom också ihåg att eventuella motioner ska lämnas in till styrelsen senast 30 dagar innan enligt våra stadgar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen