Sopkärl på Soprangränd

Ena sopkärlet på Soprangränd (närmast parkeringen) har frysit fast och går inte att tömma. För närvarande är det kärlet proppfullt, så använd inte det. Det kärlet spärras av i väntan på åtgärd.

Vänligen använd det högra, innersta kärlet (det ut mot gatan).

Hälsar Styrelsen