Uppdatering ang. sophanteringen på Soprangränd

Rörledningsarbetet nere på Soprangränd drar ut på tiden och på grund av det kommer inte sopbilen förbi och kan hämta vårt avfall.  Med anledning av det är samtliga kärl på Soprangränd avstängda.

Boenden på Soprangränd behöver hädanefter slänga hushållssoporna samt matavfallet nere i befintliga kärl på Tumultgränd 25 och 43.

Har du svårt att gå eller av andra anledningar inte kan gå ner till Tumultgränd, vänligen ta hjälp av dina grannar.

Vi återkommer så fort vi har andra direktiv.

Styrelsen