Valberedningen informerar…

Valberedning 2022

Den 28 april är det dags för årsmöte i vår förening, Muntra Fruarna. På årsmötet väljs nästa års styrelse av de medlemmar som är med på mötet.

Vill du eller känner du någon lämpad, som du vill nominera till en plats i styrelsen, meddela någon av oss i valberedningen. Vi i valberedningen presenterar ett förslag för årsmötet om vilka vi tycker borde ingå i styrelsen.

Vad gör man i styrelsen? Styrelsen leds av Ordföranden som har till uppgift att förvalta vår förening samt sköta dess ekonomi. Muntra Fruarna är en välskött förening med god ekonomi tack vare starka styrelser i många år. När väl styrelsen och Ordföranden är vald så är det upp till den nya styrelsen att fördela arbetsuppgifterna/ansvarsområdena inom styrelsen.

Det är en stark önskan att styrelsemedlemmarna har en spridning på Soprangränd och Tumultgränd samt att en jämn fördelning finns mellan män och kvinnor.

Styrelsen har möte ca en gång per månad med sommaruppehåll och tanken är att styrelsen är ansvarig/övervakande och därefter fördelar arbetsuppgifter på övriga medlemmar i föreningen. Det är ett kul och utmanade jobb att sitta i styrelsen, för att föra vår förening framåt, vi har de senaste åren utvecklats stort och är en mycket välskött förening!

Tveka inte att anmäla dig eller någon du tycker är lämpad att sitta i styrelsen, snarast. Vi i valberedningen vill gärna ha in ditt förslag senast den 31 mars. (Förslagen är konfidentiella!) Vi önskar då Namn, adress och telefonnummer.

I år består valberedningen av Anna M Karlsson (sammankallande) SG, Maria Birath TG samt Claudio Lovric TG.

Vi ber ödmjukast att våra ombud hör av sig till oss omgående om huruvida ni vill fortsätta era uppdrag. Vi är så tacksamma för våra värme, flagg, grannsamverkan och revisorer ombud.

Många av våra medlemmar har vid förfrågan tidigare år sagt att de kan ställa upp om ett år eller två – det är dags att ansluta till Styrelsen nu. Vi kommer att behöva minst tre nya kandidater till Styrelsen.

Vi är alla tillsammans Muntra Fruarna!

Maila till anna.mellberg@novair.se maria@birath.nu eller claudio.lovric@vwstockholm.se

Med vänliga hälsningar

Valberedningen Muntra Fruarna