Viktig information. Soprangränd kommer stängas av!

Arbetet med rören nere på Soprangränd kommer troligen hålla på i minst en månad till. Med anledning av det kommer de behöva stänga av Soprangränd helt, men ansöker om att få öppna upp gångvägen över mot Skälby för biltrafik. Beslut kommer efter den 1 maj.

Styrelsen är i kontakt med Sthlm Vatten & Avfall och kommer återkomma så fort vi har mer information.

Hälsningar

Styrelsen