Styrelsen har konstituerat sig!

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

Ordförande: Sara Danielsson, SG40

Kassör: Ergun Erdal, TG57

Sekreterare: Maria Huss, SG70

Ledamot: Niklas Allebrand, TG17

Ledamot: Mattias Pitkänen, SG74

Suppleant: Marie Fritzell, SG62

Suppleant: Gösta Karlsson, SG78

Glad Valborg!

Hälsningar

Nya styrelsen